TIBOSITY “Sweet Home Carbonara“  first full CD  2011

Spain hyper gore grind project of Pesta Porcina members.....


Songs:

01 Proleg amb aperitius
02 Cel lulitis a la papada
03 Problemes de tíroides
04 Embotició en malles roses
05 Varius, ulceres, morenes
06 Ossada ampla
07 Obesitas morbida
08 Faixa!! i a ballar!
09 Deglutició inconscient de glúcids i lipids
10 Tibos Wellness Center (TWC)
11 Excretetant mocs al concert de Tokyo Hotel, segregant mucosa vaginal al de Jonas Brothers


 

Band contact:
http://www.myspace.com/tibosity
 

                MP3 - 04 Embotició en malles roses
08 Faixa!! i a ballar!

recenze/reviews: